Göreve İade Edilen Memurlar Listesi – (29 Ekim 2016 tarihli 675 sayılı KHK)

Göreve İade Edilen Memurlar Listesi - (29 Ekim 2016 tarihli 675 sayılı KHK)

29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede ihraç ve iade listeleri yayımlandı. Göreve İade Edilenlere ait liste haber detayında sunulmuştur. 675 sayılı ihraç ve iade KHK’sı yayımlandı.

29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede ihraç ve iade listeleri yayımlandı

LİSTE 3 (668 ile ihraç edilip de iade edilenler)

1

2 3 4

29 Ekim 2016 CUMARTESİ

Resmi Gazete
Sayı : 29872
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 3/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.Kamu personeline ilişkin tedbirler.

MADDE 1- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Ne düşünüyorsun?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

17579

2.219 Öğretmen PKK Ve FETÖ’den Dolayı İhraç Edildi – İŞTE TAM İSİM İSİM TAM LİSTE

675 Sayılı KHK İle İhraç Edilen Memurlar Tam Liste - İsim Listesi (29 Ekim 2016 Tarihli KHK)

675 Sayılı KHK İle İhraç Edilen Memurlar Tam Liste – İsim Listesi (29 Ekim 2016 Tarihli KHK)