Van Valiliğinden flaş açıklama… Tümü Yasaklandı

Van Valiliğinden flaş açıklama...

Van merkez ve ilçelerinde 7 gün boyunca yapılması planlanan her türlü toplantı, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, miting, stant açma, çadır kurma gibi etkinlikler valilik tarafından yasaklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada şuanlar belirtildi;
” Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri sebebiyle Anayasanın 120. Maddesi ile Olağanüstü Hal Kanunun 3. Maddesinin 1.Fıkrasının (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu kararınca ülke genelinde 21/07/2016 Perşembe günü saat:01.00’dan itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine karar verilmiş, bu karar 21/07/2016 tarihli 29777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş aynı tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilerek onaylanmıştır.

Ayrıca; 19 Ekim 2016 günü Resmi Gazetede 11/10/2016 karar tarihli 1130 karar nolu Olağanüstü Halin uzatılmasına dair kararda Anayasanın 120 maddesi ile 2935 sayılı olağanüstü hal kanununun 3 maddesini 1 fıkrasının (b) bendine göre, Ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin 19/10/2016 Çarşamba günü saat 01.00 den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılması hakkında Bakanlar Kurulunca 05/10/2016 tarihinde alınan karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 11/10/2016 tarihli 5. birleşiminde onaylanmıştır.

Terör örgütünün planlarının bertaraf edilmesi, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; 25.10.1983 tarihli 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun Üçüncü Bölüm Şiddet Hareketlerinde alınacak Tedbirler başlıklı, 11. maddesi (m) bendi, “Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak” hükmü ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 14. maddesi (c) bendi “Olağanüstü Halin uygulanmasında görev ve yetki; Birden fazla Bölge Valisinin görev alanına giren illerde veya bütün yurtta ilan edilmesi halinde, koordine ve işbirliği Başbakanlıkla sağlanmak suretiyle Bölge Valilerine aittir.

Gerekli işlemler onlar tarafından yürütülür.” 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesinde belirtilen “Vali; İl sınırları içinde, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır.” Hükmü ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17.Maddesi “Bölge valisi, vali veya kaymakam, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde yasaklayabilir”

hükmü gereğince;

“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, bu etkinlikler öncesi sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesiyle, 4 Kasım 2016 tarihi ile 11 Kasım 2016 tarihleri arasında yedi (7) gün süre ile YASAKLANMIŞTIR.” şeklinde belirtildi.

Ne düşünüyorsun?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

77186

Diyarbakır saldırısını PKK üstlendi!

bu-kare-bakani-cok-kizdirdi_x_8926726_235_z1

Arda Turan, Van’daki Askerlere Isıtıcı Gönderince Bakan Fikri Işık Çok Kızdı